INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter

För att kunna handla hos tabergeyewear.se måste du minst upplysa om:

 • NAMN
 • ADRESS
 • MEJLADRESS
 • MOBILNUMMER

Ovanstående uppgifter sparas tillsammans med information om vilka produkter du har köpt i sju (7) år från utgången av det räkenskapsår informationen avser, se bokföringslagen (bokföringslag 1999:1078), och därefter raderas informationen.

Insamling av kunders personuppgifter på tabergeyewear.se sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Tabergeyewear.se samlar in uppgifter från användarna genom tre källor.

 • GENOM COOKIES NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS. SOM T.EX. IP-ADRESS, LAND, BESÖKTA SIDOR, KATEGORIER OCH INTERAKTION/KLICK.
 • GENOM KÖP. SOM T EX DEMOGRAFISKA UPPGIFTER, MEJLADRESS, BETALNINGSINFORMATION, VAROR, BESTÄLLNINGSSUMMA OCH FREKVENS.
 • GENOM ANVÄNDARBETEENDE OCH ENGAGEMANG. SOM T EX I SKICKADE MEJL, ÖPPNINGSFREKVENS, KLICKFREKVENS OCH DEN TID DU ANVÄNT FÖR ATT LÄSA MEJL, SÄNDARDOMÄN OCH TYP AV E-POSTKLIENT

Ändamålet att samla in uppgifter betjänar olika områden:

 • SKYLDIGHETER. FÖR ATT UPPFYLLA VÅRA SKYLDIGHETER MOT DIG SOM KUND ELLER ANVÄNDARE AV VÅR SERVICE, T EX KÖP, FAKTURERING OCH KUNDSERVICE.
 • FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICE VIA TELEFON ELLER MEJL. FÖR ATT SVARA PÅ DINA FRÅGOR, KORRIGERA FEL OCH ATT VÄGLEDA.
 • MARKNADSFÖRING. FÖR ATT VISA INSPIRATION, PRODUKTERBJUDANDEN/-TJÄNSTER OCH PERSONLIGA REKOMMENDATIONER VIA WEBB, MEJL OCH VIA ANNONSERING HOS TREDJE PARTER.
 • FÖR ATT FÖRBÄTTRA DIN UPPLEVELSE AV ATT INTERAGERA MED TABERGEYEWER.SE, UTVECKLA NYA FUNKTIONER, TJÄNSTER OCH PRODUKTER. SAMT ATT ADMINISTRERA, SKYDDA, DRIVA OCH BIBEHÅLLA VÅR WEBBPLATS, ATT ADMINISTRERA OCH SÄKRA SYSTEM, ATT FÖLJA SAMLAD STATISTIK OM ANVÄNDNING OCH KÖP PÅ WEBBPLATSEN OCH FÖR ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPEN OM VÅRA KUNDERS PREFERENSER.
 • BEDRÄGERI OCH RISK. FÖR ATT FÖRHINDRA BEDRÄGERI OCH GÖRA RISKBEDÖMNING.
 • FÖR ATT FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Period för lagring av uppgifter
Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i dessa villkor såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lagen, av lagliga, skatte- eller tillsynsmässiga anledningar, eller för annat legitimt och lagligt affärsändamål.

 

Ändamål

Marknadsföringsändamål för tabergeyewear.se

Beställningshistorik och förpliktelser för att fullfölja ordrar på tabergeyewear.se

Kundservice för tabergeyewear.se

Kundens upplevelse av tabergeyewear.se

Bedrägeri och riskbedömning för tabergeyewear.se

Att följa lagen för tabergeyewear.se

 

Period

Tre år efter din senaste aktivitet, t.ex. köp, engagemang i kommunikation eller besök på vår webbplats.

Om du har lämnat marknadsföringssamtycke (mejl, telefon etc.) och så länge som vi har ditt samtycke.

Sju år eller så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa det gällande lagkravet.

Tre år eller så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa det gällande lagkravet.

Tre år efter din senaste aktivitet, t.ex. köp, engagemang i kommunikation eller besök på vår webbplats.

Om du har lämnat marknadsföringssamtycke (mejl, telefon etc.) och så länge som vi har ditt samtycke.

Tre år eller så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa gällande lagkrav.

Så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa gällande lagkrav.

 

Sökningar
När du besöker tabergeyewear.se samlar vi in uppgifter om alla besök på vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de enskilda delarna av tabergeyewear.se och för att stödja vår marknadsföring.

Analysverktyg
För att skapa en bättre upplevelse för dig använder vi analysverktyget Google Analytics.

Informationen lämnas eller säljs inte till tredje part såvida detta inte sker i anslutning till någon omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av verksamheten. Eventuellt utlämnande vid sådant tillfälle kommer att ske enligt vid tidpunkten gällande lagar för persondata.

Nyhetsbrev
När du anmäler dig samtycker du till att få mejl från tabergeyewear.se. Meddelandena skickas via vår tredjepartsprogramvara som uppfyller kraven på skydd i GDPR.

För att inte längre få våra nyhetsbrev, klicka på länken längst ner i varje mejl.

Cookies
När du använder tabergeyewear.se samtycker du till att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil som vi placerar på din dator för att hålla reda på vad som händer när du besöker oss och för att känna igen datorn. En cookie är inget program och innehåller inte virus.

Hur används cookies?
Tabergeyewear.se använder cookies för att hålla reda på vilka varor du lagt i din shoppingbag, kunna hantera ditt köp och kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Cookies från tredje part
Tabergeyewear.se använder en rad tjänster från tredje part på våra webbsidor.  Ibland använder även dessa tjänster cookies.

Retargeting
Tabergeyewear.se samarbetar med andra företag i vår online-annonsering för säkerställa att du bara ser relevanta annonser. I det sammanhanget använder vi till exempel Facebook, Google Ad och Instagram.

Tabergeyewear.se innehåller komponenter från tredje part som t.ex. Facebook och Google. Dessa komponenter från tredje part innebär att ägaren till tredjepartskomponenten, t.ex. Facebook eller Google, tar emot tekniska data om din webbläsare, IP-adress, vilka sidor du besöker hos tabergeyewear.se och liknande. Den behandling som ägaren till tredjepartskomponenten gör ligger utanför vår kontroll och rör endast dig och ägaren till tredjepartskomponenten.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy och använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång denna webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.

Åtkomst till uppgifter och ändring, uppdatering och borttagande av uppgifter
Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Efter rimlig begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi kontrollerar, med reservation för åtgärd som innebär lagbrott.

Vi kan avvisa begäran som är oskäligt återkommande, innebär oproportionellt stort tekniskt ingripande (t.ex. utvecklande av ett nytt system eller omfattande förändring av en befintlig process) eller påverkar andra personers personuppgifter. Alla frågor angående detta ska ställas till kundservice via mejl we@tabergeyewear.se.

Den dataansvarige på tabergeyewear.se är Taberg Basecamp AB.